شماره تلفن هتل سلمان مشهد

هتل سلمان مشهد واقع در خیابان امام رضا 3 و فاصله 5 دقیقه تا حرم قرار دارد. هتل سلمان یکی…